SOSYAL SORUMLULUK

Çimlendirme ve Ağaç Dikimi Çalışmaları

Spor Yapı A.Ş.’nin bugüne kadar 65 adet spor tesisi projesinde yaklaşık 40.000 adet ağaç dikimi, 12.000.000 m2 alanı çimlendirme projesini gerçekleştirmiştir (Galatasaray Florya Tesisleri, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri, Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri vs.).

Adapazarı/Akyazı ve Erzurum’da Ağaçlandırma

Spor Yapı A.Ş., Adapazarı/Akyazı ve Erzurum’da faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü 2 adet Çim Üretim Tesisinde yaklaşık 20.000 adet ağaç dikerek ağaçlandırma projesi gerçekleştirmiştir.

Artvin Murgul Ağaçlandırma

Gruba ait Artvin Murgul’da bulunan Cansu Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Cansu Hidroelektrik Santrali'nin yapımı esnasında 130 bodur ağaç kesilmiş yerine 8.100 adet ağaç dikilmiştir.

Genç Sporculara Destek

Murgul’da genç nüfus organize edilerek futbol takımları kurulmuş ve bu proje desteklenerek gençliğin spora kanalize olması sağlanmıştır.

Murgul'da Yol Çalışmaları

Murgul’da köy yollarının yapımına katkıda bulunulmuştur.

Arıcılığa Destek

Murgul’da şirket çalışanlarımızın aracılığıyla arıcılık yapılmış ve bölgedeki arıcılığa destek verilmiştir.

Camii Yapımı

Santralimiz bulunduğu mahalde diğer şirketleri de organize ederek ortak bir camii yapılmış ve bölge halkının ibadetine sunulmuştur.

Nesli Tükenmekte Olan Kekliklerin Doğaya Kazandırılması

Santralimiz bünyesinde nesli tükenmekte olan ve doğanında süsü olan nitelendirilen keklik üretimine başlanmış, her yıl yaklaşık 150-200 adet keklik doğaya salınmıştır. Bu proje 7 yıldan beri devam etmektedir.

Erzurum Tortum'da Ağaç Dikimi

Grubumuzun 2. projesi olan Erzurum Tortum’da bulunan Esendurak H.E.S.’in inşaat bölgesinde hiç ağaç bulunmadığı için ağaç kesilmesi söz konusu olmamıştır. Buna rağmen şirketimiz tarafından 4.000 civarında ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

Su Yardımları

2 köyün sulama projesine katkıda bulunulmuştur. 1 köyün içme suyuna katkıda bulunulmuştur.

Su Taşkınlarıyla Mücadele Çalışması

Uzun yıllardan beri H.E.S. yapılan bölgedeki derenin ilkbahar ayında kabarmasından dolayı bir çok tarla dere yatağına dönüşmüştür. Şirketimiz 1.800 metre uzunluğunda dereye taşkın önleme duvarları yaparak  arkalarını toprakla doldurmuş ve onlarca ailenin arazisini, tarlasını geri kazandırmıştır.

Köprü Yapımı ve Taşkınlarla Mücadele Çalışmaları

Yine Esendurak Köyünde köylü dereden karşıya tehlikeli ve ilkel metodlarla geçerken şirketimiz köyün içerisine betonarme bir köprü yapılmıştır. Yine köyün içerisindeki bazı arazilerin feyezan ve sel tehlikelerini önlemek amacıyla betonarme istinat duvarları inşa edilmiştir.

Esendurak Köyü'nde Camii Çalışmaları

  • Esendurak Köyünde bulunan Camii’nin mihrab, mimber gibi iç dizaynına katkıda bulunulmuştur.
  • Esendurak Köyündeki Camii’nin abdest alma ve tuvaletlerin yapımına katkıda bulunulmuştur.

Giysi ve Eğitim Malzemeleri Yardımları

  • İnşaat ve çalışma bölgemizde bulunan dar gelirli ailelerin ilköğretim yaşındaki çocuklarına giysi ve eğitim malzemesi desteği verilmiştir.
  • Yine bölgedeki dar gelirli ailelere çeşitli desteklerde bulunulmuştur.